parallax background

Rok Matki Słowa Bożego w Rosji

9 października, 2020
Modlitwa za misjonarzy
18 lutego, 2020
Tydzień Misyjny
19 października, 2020
Modlitwa za misjonarzy
18 lutego, 2020
Tydzień Misyjny
19 października, 2020

25 marca 2020 roku, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, ogłoszono w Rosji Rok Matki Słowa Bożego.

Geneza ogłoszenia Roku Matki Słowa Bożego jest bardzo ciekawa. Otóż w Nazarecie, przy Bazylice Zwiastowania Pańskiego, znajdują się kopie obrazów Matki Bożej z różnych krajów świata. Ale nie tam ma obrazu z Rosji. W związku z tym episkopat Kościoła Katolickiego w Rosji podjął decyzję, żeby umieścić tam ikonę Matki Bożej Fatimskiej, której oryginał znajduje się w miejscowości Puszkin niedaleko St. Petersburga.

Nazaret, jest miejscem, gdzie "Słowo stało się ciałem". Podjęto decyzję o przygotowaniu duchowym, o pogłębieniu refleksji katolików w Rosji nad znaczeniem Słowa Bożego w ich życiu. Wszystko to odbywa się nie tyle w duchu objawień fatimskich, lecz w duchu biblijnym – przyjęcia Słowa Bożego, na wzór Maryi.

W Rosji nie ma żadnego historycznego obrazu Matki Bożej, który byłby rozpoznawany i czczony przez wszystkich katolików, jak w Polsce obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, czy na Litwie – Ostrobramskiej. Ikona Matki Boskiej Fatimskiej wybrana została nieprzypadkowo. Rosja jest bogata w ikony, które są związane z tradycją prawosławną. Biskupi zdecydowali się wybrać ikonę Matki Boskiej Fatimskiej. Mieli przy tym na uwadze znaczenie Fatimy zarówno dla katolików rosyjskich, jak i dla katolików na całym świecie, którzy często postrzegają Rosję właśnie przez pryzmat fatimskich objawień. Ważne jest również to, że wizerunek ten jest ikoną, co nie jest bez znaczenie dla chrześcijan na wschodzie Europy.

Ten aspekt życia Maryi ma głębokie podłoże teologiczne. Papież Benedykt XVI w adhortacji „Verbum Domini” z 2010 roku wyjaśnia Jej związek ze Słowem, które stało się Ciałem i nazywa ją wprost Matką Słowa Bożego - Mater Verbi Dei . Bardzo pragniemy, żeby tajemnica przyjmowania Słowa Bożego z wiarą stała się bliższa sercom wierzących i by wezwanie „Matka Słowa Bożego” zagościło głębiej i na dłużej w świadomości katolików.

Mamy nadzieję, że 25.03.2022, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, cała katolicka Rosja zbierze się sercem przy Matce Bożej w Nazarecie, gdzie w Bazylice Zwiastowania nastąpi odsłonięcie ikony Matki Bożej Fatimskiej i podkreślone zostanie, że Maryja właśnie tam stała się Matką Słowa Bożego.

Swego rodzaju kulminacją i owcem tego roku Matki Słowa dla Kościoła powszechnego może być ogłoszenie nowego święta. Otóż w związku z tymi obchodami Episkopat Rosji wystosował oficjalną prośbę do papieża Franciszka o ustanowienie 26 marca święta Maryi Matki Słowa Bożego.

W związku z epidemią Covid-19, podczas której prawie wszystkie kościoły były zamknięte, dopiero w ostatnim miesiącu w rosyjskich parafiach inauguruje się Rok Matki Słowa Bożego. W parafii Ułan-Ude, rozpoczął się on dopiero 20 września. Po Mszy św. s.Bernadetta miała konferencję z prezentacją o Matce Bożej Słowa, podczas której przybliżyła parafianom historię i znaczenie tej pięknej Ikony. W parafiach rozpoczęła się również peregrynacja kopii tej Ikony w rodzinach. Przez katolików z Karsnojarska został ułożony hymn na cześć Ikony Matki Słowa Bożego.

W ostatnich dniach biskupi rosyjscy przedłużyli Rok Matki Słowa Bożego do 25.03.2022.

s. Bernadetta Gratkowska OP