S. Józefina Grabowska OP
26 stycznia, 2018
S. Michaela Madej OP
26 stycznia, 2018

Siostra Nazaria Kornelia Czernek urodziła się w roku 1986 i pochodzi z Krakowa. Przed wstąpieniem do Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w 2006 roku była głęboko związana z harcerstwem. W okresie ślubów czasowych studiowała teologię, pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Kielcach oraz współprowadziła rekolekcje dla młodzieży. Po ślubach wieczystych w 2015 przez roku przygotowała się do wyjazdu do Afryki w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Siostra Nazaria jest naszą najmłodszą misjonarką. Obecnie pracuje jako katechetka w domu w Garoua Boulaï.