S. Józefina Grabowska OP
26 stycznia, 2018
S. Michaela Madej OP
26 stycznia, 2018
S. Józefina Grabowska OP
26 stycznia, 2018
S. Michaela Madej OP
26 stycznia, 2018

Siostra Nazaria Kornelia Czernek urodziła się w roku 1986 i pochodzi z Krakowa. Przed wstąpieniem do Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w 2006 roku była głęboko związana z harcerstwem. W okresie ślubów czasowych studiowała teologię, pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Kielcach oraz współprowadziła rekolekcje dla młodzieży. Po ślubach wieczystych w 2015 przez roku przygotowała się do wyjazdu do Afryki w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Siostra Nazaria jest naszą najmłodszą misjonarką. Obecnie pracuje jako katechetka w domu w Garoua Boulaï.