S. Bernadetta Gratkowska OP
2 maja, 2018
S. Erika Syta OP
2 maja, 2018
S. Bernadetta Gratkowska OP
2 maja, 2018
S. Erika Syta OP
2 maja, 2018

Siostra Maria Tatiana Elżbieta Jaczyńska wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Dominika jako pielęgniarka. Od początku życia zakonnego pragnęła głosić Ewangelię za wschodnią granicą. Pan Bóg pozwolił Jej zrealizować to marzenie i po ukończeniu studiów teologicznych , a następnie złożeniu ślubów wieczystych Zgromadzenie posłało Siostrę do pracy apostolskiej we wschodniej części Syberii. Pracowała tam od roku 2000 jako katechetka, pielęgniarka, a także wychowawczyni najuboższych dzieci w zbudowanej przez siostry świetlicy. Dziś pełni posługę w graniczącym z Chinami Błagowieszczeńsku.