Paralaksa tła

Siostra Eliza na XI Zjeździe Gnieźnieńskim

24 września, 2018
Nowy rok szkolny w Lissieu
23 września, 2018
Męczennicy Japońscy
26 września, 2018

O miejscu osób niepełnosprawnych w Kościele i społeczeństwie rozmawiały uczestniczki debaty podjętej w ramach XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbył się w dniach 21-23 września. W dyskusji wzięła udział także nasza Siostra Eliza Myk z Domu Chłopaków w Broniszewicach. Prelegentki zauważyły potrzebę większej aktywizacji osób niepełnosprawnych m. in. na rynku pracy, a także w strukturach Kościoła. Mogłoby się to przejawiać w szerszym włączaniu osób z niepełnosprawnością w grupy duszpasterskie, a nie izolowanie ich w specjalnie utworzonych duszpasterstwach. Podkreślona została także potrzeba poszukiwania tego, co łączy nas wszystkich jako ludzi, a nie akcentowania różnic. We wzajemnych kontaktach osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi zawsze dochodzi do wzajemnego obdarowania, czego mogą doświadczyć goście przyjeżdżający do naszego domu w Broniszewicach. Siostra Eliza podkreśliła, że dla wielu młodych odwiedzających Dom Chłopaków kontakt z niepełnosprawnymi rówieśnikami jest otwierającym doświadczeniem.

XI Zjazd Gnieźnieński odbył się pod hasłem „Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa”. To międzynarodowe wydarzenie, w którym wzięli udział chrześcijanie różnych wyznań z Europy Środkowo – Wschodniej wpisuje się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.