parallax background

Siostry Postulantki

8 września, 2021
Pielgrzymka osób konsekrowanych na Święty Krzyż
4 września, 2021
Drugi Dom Chłopaków gotowy
17 września, 2021
Pielgrzymka osób konsekrowanych na Święty Krzyż
4 września, 2021
Drugi Dom Chłopaków gotowy
17 września, 2021

Dziś w Krakowie 6 aspirantek rozpoczęło kolejny etap formacji zakonnej: postulat. To ważny czas, w którym siostry uczą się żyć już za klauzurą. Najbliższy rok formacji będzie dla nich czasem intensywnego życia Ewangelią, włączenia się w rytm modlitwy i pracy wspólnoty, a także studium jej historii, duchowości i zwyczajów. Równoczesne zgłębianie teologii powołania i różnych jego przejawów ma doprowadzić je do świadomego i wolnego wyboru drogi konsekracji. Ten etap formacji zakonnej pod okiem siostry mistrzyni Krystyny postulantki będą przeżywać w klasztorze w Białej Niżnej. Pamiętamy o nich w naszej modlitwie.