Paralaksa tła

Śluby wieczyste s. Marty

1 maja, 2020
Pierścień, ogień i gałązka oliwna
29 kwietnia, 2020
Ślubuję Bogu – profesja s.Felicyty
2 maja, 2020

Tak bardzo cieszymy się ślubami wieczystymi, które nasza Siostra Marta Gawron złożyła w Uroczystość św. Katarzyny ze Sieny, 29 kwietnia. Wydarzenie to miało miejsce w Domu Prowincjalnym w Justice, a śluby Siostry przyjęła Matka Helena Cempa, Przełożona Prowincji Amerykańskiej.

Składając profesję wieczystą ślubujemy do śmierci naśladować Jezusa czystego, ubogiego i posłusznego. Niech Jezus napełnia serce s. Marty swoją miłością i prowadzi drogą do świętości.