parallax background

Spotkanie misyjne w Tarnobrzegu

1 czerwca, 2018
Boże Ciało
31 maja, 2018
List Ojca Świętego do naszych dzieci
1 czerwca, 2018
Boże Ciało
31 maja, 2018
List Ojca Świętego do naszych dzieci
1 czerwca, 2018

We minioną środę Siostra Natalia, nasza Referentka Misyjna, odwiedziła zaprzyjaźniony z naszym Zgromadzeniem Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. W zajęciach Domu, które trwają od 7.30 do 15.30 obecnie uczestniczy 50 osób. Dom ten stara się kompleksowo zaspokajać potrzeby ludzi starszych, aktywizować ich, wypełniać czas wolny, zapewniać terapię nie odrywając uczestników od własnego środowiska oraz pomagać w załatwianiu spraw socjalno - bytowych.
Tematem spotkania były oczywiście misje. Siostra pokazując różnego rodzaju eksponaty i zdjęcia opowiadała Uczestnikom o życiu ludzi w Kamerunie i o pracy naszych Sióstr w tym kraju misyjnym. Zebrani byli bardzo zainteresowani i stawiali wiele pytań.