Styczeń

1 stycznia


Niech nas Bóg błogosławi i osłania skrzydłem swojej ojcowskiej opieki, Najświętsza Panna niech otuli w swoim Sercu Najświętszym, wraz ze świętym Józefem.

2 stycznia


Skoro Bóg uczynił dla nas tak wielkie rzeczy, i my powinniśmy się zdobyć dla Niego na coś wielkiego.

3 stycznia


Dziś Imieniny Jezusa Pana. Ofiaruję Panu Jezusowi ufność w miłosierdzie Jego.

4 stycznia


Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości – w Bogu mieszka.

5 stycznia


Bóg sam tylko jest! Poza Nim nie ma nic!

6 stycznia


Na wyścigi powinniśmy składać u Boskich stóp ofiary co wyborniejsze, aby dowieść naszemu Bogu, że Go z serca miłujemy, nie słowem tylko, ale i czynem.

7 stycznia


Bóg wchodzi tylko do serc pragnących się od wszystkiego oderwać, aby Mu się całkowicie oddać.

8 stycznia


Zdajmy się na opatrzność Boską, co Pan Jezus dla nas przeznaczył, to nas nie minie.

9 stycznia


Jakiekolwiek byłoby wasze usposobienie, nie odchodźcie nigdy od Jezusa Pana, zanim się nie przejmiecie pragnieniem należenia całkiem do Niego i nie przedłożycie Mu z dziecięcą ufnością wszystkich waszych potrzeb, waszych pragnień i niepokojów.

10 stycznia


Prośmy tylko o poznanie woli Bożej i jej spełnienie przez nas najdoskonalsze.

11 stycznia


Często w ciągu dnia pomyślę sobie i zastanowię się, żeby według woli Pana Jezusa postąpić, dodając niekiedy: tak, mój Jezu, choć mnie to kosztuje, choć mi trudno, dla Ciebie to zrobię.

12 stycznia


Z Serca Jezusa trzeba czerpać nasze myśli i uczucia, On – Mądrość Przedwiecznie Wcielona. To również z Jego Serca powinniśmy czerpać siłę do stłumienia złych myśli, łaskę do ich uprzedzenia i lekarstwo, aby zagoić rany i zmazać plamy przez nie spowodowane.

13 stycznia


Niech Imię Pana będzie za wszystko pochwalone!

14 stycznia


Oddaj się całkiem w ręce Boga najdobrotliwszego, jak dziecko dobre Ojcu swemu, niech czyni z tobą, co Mu się podoba.

15 stycznia


Trzeba się upokorzyć i wzbudzić akty skruchy za błędy dawniejsze, zawstydzenie co do stanu obecnego i pragnienie większej wierności na przyszłość.

16 stycznia


Bóg umieścił w Synu swoim Jezusie Chrystusie wzór, który każdy człowiek powinien odwzorować na sobie.

17 stycznia


Bądź pokorna i cierpliwa, a wiele pożytku dla duszy zbierzesz.

18 stycznia


Ażeby nas znoszono, trzeba innych znosić, aby nas miłowano, potrzeba innych miłować, aby nam pomagano, potrzeba drugim pomagać, aby odbierać pociechę – potrzeba jej innym udzielać.

19 stycznia


W pokusach zniechęcenia i smutku odpowiedzmy wrogowi naszego zbawienia: nasze grzechy, jakiekolwiek by nie były w swojej liczbie i wielkości, mogą zajaśnieć w nas całym bogactwem Miłosierdzia Bożego i cnotą krzyża Zbawcy. Ta cnota błyszczy dużo bardziej w uświęceniu pokutujących grzeszników, niż tych, którzy nie grzeszyli.

20 stycznia


Trzeba głęboko skupić w sobie ducha wiary i żarliwości, który powinien nas usposobić do obfitszego korzystania ze stołu łask, zamkniętego w Przenajświętszej Ofierze Mszy.

21 stycznia


Upokórzcie się głęboko w całym jestestwie – nie uważajcie nigdy darów łaski i natury, które są w was, jako wasze własne dobro, lecz jako dobro Boga. On sam raczył je w was umieścić i tylko On sam może je w was przechować.

22 stycznia


Daj, Boże, abyśmy godnie odpowiadali naszemu powołaniu!

23 stycznia


Pan Jezus w Komunii świętej, w Najświętszej Tajemnicy Ołtarza, postępuje jak najlepsza matka, co z dziwną miłością i niezmordowaną cierpliwością uczy czegoś niesforne dziecko i co chwila musi je poprawiać. Z początku dusza nie pojmuje dobrze, ale z czasem zaczyna nieco lepiej stawiać kroki.

24 stycznia


Bóg sam niejako dostarcza nam sposobności do okazania Mu prawdziwej miłości.

25 stycznia


Święty Paweł Apostoł miał tyle do walczenia z namiętnościami i wszystko pokonał miłością zwycięską Chrystusa Pana, niechże raczy i dla mnie wyjednać potrzebną łaskę.

26 stycznia


Poświęcam woli i upodobaniu Twemu pragnienia mego serca. Spraw, Boże, żebym Ciebie samego szukała zawsze.

27 stycznia


Pożytek, jaki powinno się odnosić od Stołu Świętego polega na tym, aby później bez wahania iść naprzeciw wszystkiemu, co nas kosztuje i przyjmować spokojnie i chętnie wszystko, co umartwia naszą naturę.

28 stycznia


Przy jedzeniu prosić Boga, aby wzbudził w nas pragnienie Komunii świętej.

29 stycznia


Akty miłości są zajęciem Boskiego Serca w Eucharystii.

30 stycznia


Pracujmy, póki czas – nie wiemy, czy życie długie jeszcze przed nami.

31 stycznia


Jakże jesteśmy bogaci i umiłowani w porządku wiary. Jakże wielki dar Boży jest nam udzielony na ołtarzu! Bóg – Ofiara zstępuje i oddaje się w nasze ręce, abyśmy mogli w zjednoczeniu Nim i przez Niego uczcić Jego i naszego Ojca, przebłagać Go i wyjednać wszystkie łaski nam potrzebne.