Świadectwo s. Edmundy Śmieciuszewskiej OP
11 lutego, 2019
Świadectwo s. Edmundy Śmieciuszewskiej OP
11 lutego, 2019
parallax background
 

Była wspaniałym pedagogiem oraz człowiekiem głębokiej wiary. Taką ją znałam. Zawsze widziałam siostrę Julię uśmiechniętą i radosną...


 

Poznałam Siostrę w Wilnie, będąc w 3 klasie szkoły podstawowej. Do ukończenia szkoły podstawowej siostra Julia była wychowawczynią mojej klasy. Siostra Julia była nauczycielką języka polskiego i historii oraz organizatorką półkolonii. Była wspaniałym pedagogiem oraz człowiekiem głębokiej wiary. Taką ją znałam. Zawsze widziałam siostrę Julię uśmiechniętą i radosną. Organizowała dla nas rekolekcje i sama urządzała na ten czas kaplicę w szkole. Była bardzo uwrażliwiona na potrzeby dzieci, zwłaszcza tych z sierocińca i półsierot. Prowadziła sierociniec na Witebskiej, w Wilnie. Sytuacja finansowa była trudna, ale dzięki zaradności Siostry dzieci były ładnie ubrane i najedzone. Organizowała też dla najbiedniejszych dzieci Wilna w okresie wakacji półkolonie. Była zawsze spokojna, opiekuńcza, łagodna, uśmiechnięta. To ją wyróżniało. Szczególnie była wrażliwa na biedę ludzką.
W Wilnie, po śmierci Siostry Julii była powszechna opinia o jej wyjątkowej osobowości i że poświęciła życie dla innych. Sama osobiście modlę się o jej wstawiennictwo, gdyż uważam, że jest to osoba święta.

Halina Karpowicz (uczennica z Wilna)