Świadectwo s. Edmundy Śmieciuszewskiej OP

10 stycznia, 2018
Świadectwo Haliny Karpowicz
10 stycznia, 2018
Świadectwo Klementyny Zastrzeżyńskiej
10 stycznia, 2018
Świadectwo Haliny Karpowicz
10 stycznia, 2018
Świadectwo Klementyny Zastrzeżyńskiej
10 stycznia, 2018
 
Siostra Julia była człowiekiem głębokiej wiary. Taką ją zapamiętałam z okresu dziesięcioletniego pobytu razem. Cała jej działalność była w zaufaniu do Pana Boga prowadzona. Były różne trudności w prowadzeniu domu, ale nigdy nie słyszałam, by narzekała. Siostra była posłuszna Kościołowi. Bardzo miłowała Boga. Była bardzo wrażliwa na los sierot. By dzieci nie czuły się zakompleksione w stosunku do tych, które mają dom, ubierała je ładnie. Nie różniły się wtenczas od tych nawet z najbogatszych domów. Robiła wszystko, by czuły się w atmosferze rodzinnego domu. To, co wyróżniało siostrę Julię, to umiejętność wczuwania się w potrzeby innych sióstr, innych ludzi, a szczególnie opuszczonych. Jej szeroka działalność wychowawcza i charytatywna wobec najbiedniejszych jest cechą charakterystyczną jej osobowości. Nawet to wzbudza szacunek społeczeństwa miasta Wilna i dlatego została odznaczona.

s. Edmunda Śmieciuszewska OP