Świadectwo s. Edmundy Śmieciuszewskiej OP

10 stycznia, 2018
Świadectwo Haliny Karpowicz
10 stycznia, 2018
Świadectwo Klementyny Zastrzeżyńskiej
10 stycznia, 2018
 
Siostra Julia była człowiekiem głębokiej wiary. Taką ją zapamiętałam z okresu dziesięcioletniego pobytu razem. Cała jej działalność była w zaufaniu do Pana Boga prowadzona. Były różne trudności w prowadzeniu domu, ale nigdy nie słyszałam, by narzekała. Siostra była posłuszna Kościołowi. Bardzo miłowała Boga. Była bardzo wrażliwa na los sierot. By dzieci nie czuły się zakompleksione w stosunku do tych, które mają dom, ubierała je ładnie. Nie różniły się wtenczas od tych nawet z najbogatszych domów. Robiła wszystko, by czuły się w atmosferze rodzinnego domu. To, co wyróżniało siostrę Julię, to umiejętność wczuwania się w potrzeby innych sióstr, innych ludzi, a szczególnie opuszczonych. Jej szeroka działalność wychowawcza i charytatywna wobec najbiedniejszych jest cechą charakterystyczną jej osobowości. Nawet to wzbudza szacunek społeczeństwa miasta Wilna i dlatego została odznaczona.

s. Edmunda Śmieciuszewska OP