parallax background

Święto podczas Kapituły Generalnej

23 sierpnia, 2018
180 rocznica Urodzin Matki Kolumby Białeckiej
23 sierpnia, 2018
Zakończenie XXVI Nadzwyczajnej Kapituły Generalnej Zgromadzenia
24 sierpnia, 2018
180 rocznica Urodzin Matki Kolumby Białeckiej
23 sierpnia, 2018
Zakończenie XXVI Nadzwyczajnej Kapituły Generalnej Zgromadzenia
24 sierpnia, 2018

Dzisiejszą rocznicę Urodzin Matki Kolumby Białeckiej obchodziły również Siostry obradujące podczas XXVI Nadzwyczajnej Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr św. Dominika. Od rana dziękowały Bogu za życie Matki podejmując w dalszym ciągu obrad troskę o zachowanie dziedzictwa duchowego, które nam pozostawiła.