Paralaksa tła

Święty Albert Wielki

15 listopada, 2018
Świętujemy Niepodległość
12 listopada, 2018
Podjąć decyzję
16 listopada, 2018

Interesowało go dosłownie wszystko. Nie był tylko teologiem i filozofem (badał dzieła Arystotelesa), ale też przyrodnikiem. Na pewno był jednym z największych umysłów swoich czasów. Współcześni nadali mu tytuł doctor universalis. Jego wykłady ściągały tłumy słuchaczy. Wśród nich znalazł się najwybitniejszy z uczniów Alberta, Tomasz z Akwinu. To Albert rozpoznał geniusz młodego człowieka.

  Przez dwa lata był biskupem Ratyzbony, jednakże zrezygnował z biskupstwa. O tym, jak wielkim cieszył się autorytetem moralnym może świadczyć fakt, że wielokrotnie proszony był o rozwiązywanie różnych sporów.

  Oddany był niemalże do końca życia służbie Prawdzie. Podczas jednego z wykładów nagle stracił pamięć. Wiele lat wcześniej objawiła mu tę chwilę Matka Boża mówiąc, że będzie to znak zbliżającej się śmierci. Św. Albert Wielki zmarł 15 listopada 1280 roku w Kolonii. Jego ciało spoczywa w krypcie kościoła św. Andrzeja. W naszym Zakonie dziś obchodzimy Święto.