parallax background

Święty, który zaufał Bogu

19 marca, 2020
Wieczór z Matką Kolumbą
19 marca, 2020
Odwołujemy…
21 marca, 2020
Wieczór z Matką Kolumbą
19 marca, 2020
Odwołujemy…
21 marca, 2020

Stoi w parku w Broniszewicach i czuwa. Spokojny, milczący i silny. Taki prawdziwy facet. Taki właśnie, jakim go opisują w zwięzłych słowach Ewangeliści. Ewangelia z dzisiejszej uroczystości Św. Józefa Oblubieńca mówi: „Nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twej Małżonki.”(Mt 1, 20).

Józefowi zawalił się świat: bezpieczny, przewidywalny, zaplanowany. Był bezradny wobec ciemności, jaka go nagle zalała. Dziewczyna, której nigdy by nie podejrzewał o zdradę, będzie miała dziecko. Nie jego Dziecko…

Józef może być patronem nie tylko mężów i ojców, robotników, rzemieślników, prac domowych, finansów i remontów, ale również przyjacielem i towarzyszem dla nas, w sytuacji, w jakiej się aktualnie znajdujemy. Siedzimy przerażeni w domach, sparaliżowani pandemią, bez żadnych wizji na przyszłość, bez jakiejkolwiek wiedzy, kiedy i w jaki sposób minie ta ciemność, która nas zalała…

Józef nic nie mówi, ale jest przy nas, tak, jak był przy Maryi i Jej Dziecku we wszystkich trudnych momentach ich życia. On dobrze rozumie, czym jest lęk, niepewność i bezradność wobec zagrożenia. Ale rozumie także, czym jest w takiej sytuacji bezgraniczne zaufanie Bogu. Przecież usłyszał od anioła: „NIE BÓJ SIĘ” i uwierzył, że warto go posłuchać.

s. Benedykta Baumann OP