parallax background

Sympozjum w Tarnobrzegu

10 września, 2022
Postulat 2022
8 września, 2022
Pielgrzymka do Gostynia
12 września, 2022
Postulat 2022
8 września, 2022
Pielgrzymka do Gostynia
12 września, 2022

27 września br. odbędzie się w Tarnobrzegu sympozjum naukowe TARNOBRZESCY DOMINIKANIE. W 100-LECIE POWSTANIA PARAFII.

Jest to wydarzenie organizowane przez Konwent Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tarnobrzegu oraz Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega i jest jednym z wydarzeń roku jubileuszowego 100-lecia powstania tarnobrzeskiej parafii dominikańskiej oraz 800-lecia przybycia Zakonu Kaznodziejskiego do Polski.

Podczas konferencji zostaną przedstawione relacje dominikanów z rodziną Tarnowskich na przestrzeni wieków, początki i dzieje Parafii, historia oraz symbolika obrazu Matki Bożej Dzikowskiej. Pośród prelekcji znajdzie się także wykład poświęcony architekturze kościoła oraz historii sióstr dominikanek z Wielowsi, ich związku z tarnobrzeskimi dominikanami i rodziną Tarnowskich.

Sympozjum objęte zostało patronatem naszego Zgromadzenia.

Wykłady będą miały miejsce w Zamku Tarnowskich oraz w kościele klasztornym OO. Dominikanów w Tarnobrzegu według następującego planu:

ZAMEK TARNOWSKICH

9:00 – rozpoczęcie
9:30 – 12:15
– Początki i dzieje Parafii dominikańskiej w Tarnobrzegu (dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR)
– Konwent Dominikański a Panowie Dzikowscy (dr hab. Anna Szylar, prof. uczelni)
– Powstanie i rozwój Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Wielowsi (s. mgr Kazimiera Korzeniewska OP)

KOŚCIÓŁ KLASZTORNY OO. DOMINIKANÓW

14:20 – rozpoczęcie
14:30 – 16:45
– Kościół i klasztor dominikanów w Tarnobrzegu (mgr Jerzy Zub)
– Cudowny obraz Matki Bożej Dzikowskiej (mgr Dominik Komada)
– Dzików jako ośrodek maryjny (o. mgr lic. Marek Miławicki OP)
18:00 – Msza św. na zakończenie pod przewodnictwem bpa Krzysztofa Nitkiewicza,
homilia: Prowincjał Łukasz Wiśniewski OP

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Tarnobrzescy dominikanie wraz z Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega

Więcej informacji: www.tarnobrzeg.dominikanie.pl/konferencja