Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (rok B)
18 maja, 2024
IX Niedziela Zwykła (rok B)
28 maja, 2024
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (rok B)
18 maja, 2024
IX Niedziela Zwykła (rok B)
28 maja, 2024

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». (Mt 28, 16-20)

Koniec misji Jezusa na ziemi. Musi odejść do Ojca, bo inaczej Duch Święty nie przyjdzie. Taka jest Wola Ojca, a Jezus posłusznie ją wypełnia. A uczniowie? 

Gdy Jezus ich powoływał na każdego spojrzał, tak jak inny człowiek nie może popatrzeć. Byli świadkami wielu uzdrowień, uwalniania od złego ducha, doświadczyli rozmnożenia chleba, widzieli jak Jezus uciszał burzę i jak chodził po wodzie. Mało tego: byli świadkami wskrzeszenia! A na koniec doświadczyli śmierci Jezusa, który po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni. (Dz 1,3).

Ewangelista relacjonując ostatnie spotkanie z Jezusem na ziemi zdradza, że niektórzy jednak wątpili. Nadal. Co Jezus na to? Mówi im: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Jezusowi nie przeszkadza to, że uczniowie, którzy będą na ziemi kontynuowali dzieło Ojca, dalej nie ogarniają. Nie ma im za złe, nie gani, nie ocenia. Daje polecenie, a na koniec zapewnienie: Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Jest spokojny o swoich uczniów, o swój Kościół, o Ciebie, o mnie.

Jezus mówi dziś do każdego i każdej z nas. Ja jestem z wami przez wszystkie dni... Kiedy jesteś blisko i kiedy ode Mnie odchodzisz – Ja Jestem. Kiedy wierzysz i kiedy wątpisz – Ja Jestem. Kiedy jest radość i szczęście w Twoim życiu – Ja Jestem. Gdy pojawia się ból, smutek i żal – Ja Jestem, choć ciężko Ci mnie dostrzec.

Trójca Święta, to pełnia Miłości.
Pełnia Miłości, która chce Cię dziś otulić i powiedzieć: Jestem.

Nie – byłem.
Nie – będę.
Jestem.