Zesłanie Ducha Świętego
8 czerwca, 2019
XII Niedziela zwykła – rok C
22 czerwca, 2019
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi. (Ap 1,8)

Uroczystość Trójcy Świętej przypomina nam Tajemnice Jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nie ulega wątpliwości, że człowiek sam z siebie nie jest w stanie pojąć spójności oraz wszechobecności tych trzech Osób Boskich. Może on jednak poprzez codzienne wydarzenia prosić o ich pomoc.

Znak Trójcy Świętej powinien być szczególnie ważny dla każdego chrześcijanina. Jakie zatem miejsce w moim życiu zajmuje Ojciec - Syn - Duch Święty? Czy codziennie rozpoczynam i kończę dzień w imię Ojca - Syna - Ducha Świętego? Czy mam odwagę pomodlić się znakiem krzyża przed rozpoczęciem pracy, obowiązków, posiłku? Czy ten znak jest dla mnie ważny?

Szukając odpowiedzi na postawione pytania warto odnieść się do Psalmu 8 oraz do czytania z Listu Św. Pawła do Rzymian.

Jedno jest pewne: Człowiek w oczach Bożych jest wyjątkowy. Bóg nieustannie troszczy się o nas i ufa, że jesteśmy godni powierzenia nam pieczy nad całym stworzeniem.

Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem (Rz 5,1).

Życie każdego człowieka wypełnione jest różnymi wydarzeniami, spotkaniami, relacjami. Warto zatem nieustannie przypominać sobie o Bożej obecności, szczególnie wtedy, gdy napotkamy jakieś trudności: ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota – nadzieję (Rz 5,3-4). Oczywiście po ludzku są to niezrozumiałe fakty, dlatego też jedyną siłą do przezwyciężenia tego, co trudne jest miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5,5).

Reasumując warto szczególnie dziś zastanowić się nad obecnością Trójcy Świętej w swoim życiu. Prośmy również o otwartość na działanie Ducha Świętego, który napełnia serce prawdą i miłością: Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. (J 16,13)