Zesłanie Ducha Świętego – rok A
30 maja, 2020
XI Niedziela zwykła – rok A
13 czerwca, 2020
Zesłanie Ducha Świętego – rok A
30 maja, 2020
XI Niedziela zwykła – rok A
13 czerwca, 2020
A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: «Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność». (Wj 34, 5-6)

Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi! (2 Kor 13, 11.13)

«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego». (J 3, 16-18)

Groźny? Daleki? Obojętny? Nieprzejednany?

Jak wielu z nas nosi w sobie taki obraz Boga? Jak wielu z nas tak szybko rezygnuje z wejścia w relację z Nim, bo wydaje się, że co go obchodzi ktoś taki, jak ja? Dla jak wielu z nas jest On zbyt daleką rzeczywistością, żeby się do Niego zbliżyć?

Nie taki jest Bóg, którego wyznajemy w Credo. Dziś Słowo pozwala nam zstąpić do głębi Jego Serca. Co tam widzisz? Posłuchaj uważnie:

Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność… Bóg miłości i pokoju… umiłował świat…Syna swego Jednorodzonego dał… nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony…

Dziś zaprasza nas, abyśmy zapamiętali Jego najpiękniejsze Imię – Miłość. Uwierzmy tej Miłości i pozwólmy Mu się kochać.