VI Niedziela Wielkanocna – rok C
21 maja, 2022
Uroczystość Najświętszej Trójcy
11 czerwca, 2022
Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. (Dz 2,6)

Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. (Rz 8,16)


Każdy człowiek porozumiewa się w zrozumiałym dla niego języku. Oczywiście – można w tym zatrzymać się na warstwie lingwistycznej – mówimy po polsku, angielsku itd. Warto jednak spojrzeć na to nieco głębiej – każdy z nas ma swój własny język – używa specyficznych zwrotów, odbiera i rozumie świat w określony sposób. Z tego powodu czasem – a niestety też często – trudno nam się zrozumieć, pomimo tego, że mówimy w jednym języku. Duch Święty sprawia, że zaczynamy się lepiej rozumieć – słyszeć komunikaty innych i mówić w sposób dla innych zrozumiały. Duch Święty otwiera nas na inność. Co jednak jest tym kluczem, którym otwiera On nas na wzajemne zrozumienie? Bez wątpienia jest nim doświadczenie bezinteresownej i bezgranicznej miłości Boga – Ojca. Duch wspiera nas w tym, byśmy w to uwierzyli i tego doświadczyli. Mając w sobie taki fundament, który sprawia, że moja tożsamość i poczucie własnej wartości jest mocno osadzone w Bogu, nie muszę bać się inności – a tym samym mogę się na nią otworzyć. Inny przestaje stanowić dla mnie zagrożenie, a staje się bratem. Kiedy jest bratem – możemy razem stworzyć wspólnotę. Tak też stało się w wysłuchanym opisie z Dziejów Apostolskich – zbiegli się tłumnie. Obyśmy potrafili każdego dnia tak otwierać się na działanie Ducha Świętego, aby wzrastało między nami wzajemne zrozumienie i szacunek. Tak, aby za 2000 lat można było powiedzieć o nas, że chrześcijanie w 2022 r. mieli naprawdę jedno Serce i jednego Ducha (por. Dz 4,32).