parallax background

Uroczystości ku czci bł. Julii

19 marca, 2019
Zakończyło się czuwanie Jerycho
18 marca, 2019
Rekolekcje Młodzieży Dominikańskiej
19 marca, 2019
Zakończyło się czuwanie Jerycho
18 marca, 2019
Rekolekcje Młodzieży Dominikańskiej
19 marca, 2019

Nawojowa to rodzinna miejscowość bł. Julii Rodzińskiej, która przyszła na świat 16 marca 120 lat temu. Można zacytować w tym miejscu, dobrze znane słowa – „ Tutaj wszystko się zaczęło…” - 120 lat temu zaczęło się ziemskie życie bł. Julii i dziś zaczęło się nasze, mam nadzieję - bardziej świadome, wpatrywanie się w Jej postać, jako świętej naszej siostry. Uroczystością Jubileuszu urodzin błogosławionej z Nawojowej, w naszym Zgromadzeniu rozpoczął się Rok Błogosławionej Julii Rodzińskiej, którego hasłem są słowa św. Jana Pawła II wyjęte z homilii beatyfikacyjnej: "Dar przywracający nadzieję". 13 czerwca minie 20 rocznica jej beatyfikacji.

Na Mszy św. dziękczynnej za dar jej życia, były obecne licznie zebrane Siostry z okolicznych naszych domów na czele z Matką Generalną i Radą Zgromadzenia, Księża pochodzący z Nawojowskiej Parafii, Proboszczowie Parafii w których pracują nasze Siostry, Dyrekcja, nauczyciele i dzieci ze Szkoły Podstawowej, której patronuje bł. Julia, miejscowe władze i parafianie. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Bp. Stanisław Salaterski, który zwrócił uwagę na wiele przesłań z życia bł. Julii, jakie mogą płynąć dla nas. Podkreślił dom, rodzinę i wspólnotę wiary, z której wyszła. - To były te czcigodne korzenie, które dają moc szlachetności ludzkiej i moc Bożej łaski - wskazywał. Mówił o jej powołaniu, któremu była wierna wręcz w stopniu heroicznym, aż do męczeńskiej śmierci. Zaznaczył jej zaufanie Panu Bogu, wiarę, zwyczajność, świętą codzienność. Nazwał ją chlubą Nawojowej wśród wielu gwiazd z tej parafii pochodzących.

- Bł. Julia cieszy się chwałą błogosławionych, szacunkiem, podziwem i uznaniem bliskich, otwarła drogę do nieba wielu ludziom i jest dowodem, że można zakwitnąć nawet wtedy, kiedy Pan Bóg posadzi nas na nieludzkiej ziemi. Obyśmy żyjąc w naszych warunkach, mieli coś z ducha, geniuszu bł. Julii, a bez wątpienia może kiedyś i nasze urodziny będą kiedyś z takim szacunkiem, wzruszeniem i podziwem wspominać - zachęcał bp. Stanisław Salaterski.

Podczas uroczystej i wzniosłej Liturgii Mszy św. uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. bł. Julii Rodzińskiej biorąc udział w procesji z darami ,przynieśli do ołtarza swoje przygotowania do urodzin patronki wyrażające miłość i chęć naśladowania Jej w swoim życiu. Zerówkowicze ofiarowali symboliczne serce wypełnione własnoręcznie wykonanymi serduszkami, jako znak wielkiej miłości bł. Julii do dzieci. Pierwszaki zrobiły z bibuły kwiaty, by podziękować za jej piękne i oddane życie. Uczniowie klasy drugiej i piątej do uroczystości przygotowywali się przez dłuższy czas wykonując dobre uczynki oraz modląc się w intencji tych wszystkich, którzy proszą o wstawiennictwo błogosławioną. Owocem tego, była ofiarowana przez nich specjalna księga z rysunkami oraz różańce. Klasy trzecie, prosząc o dobre przygotowanie się do przyjęcia Jezusa w sakramencie pokuty i Eucharystii również modliły się przez Jej wstawiennictwo. Laurkę jubileuszową wykonały dzieci klas czwartych. Delegaci z klas szóstych przynieśli chleb, był to symbol ich wolontariackich działań na rzecz niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu Nawojowska Grupa Wsparcia. Klasy siódme przyniosły świecę , która będzie płonąć w kaplicy bł. S. Julii w nawojowskim kościele a uczniowie zobowiązali się do dbania o porządek w kaplicy i codzienną modlitwę przed obrazem błogosławionej. Przedstawiciele klas ósmych przynieśli w procesji wino, wodę i chleb, jako wyraz powołania do świadectwa wiary i miłości w codzienności oraz zawierzenie się Bogu przez Jezusa Chrystusa.

Nie jest przypadkiem, że w nasze tegoroczne wielkopostne wędrowanie ku radości zmartwychwstania, już na samym początku, wpisuje się wspomnienie narodzin błogosławionej Siostry Julii, która codziennością swojego życia wskazała sposób „zdobycia” nieba. Święci mogą nas wpędzić w kompleksy! Lepiej jednak, abyśmy przykład świętych potraktowali jako szlachetną ewangeliczną „prowokację”, mobilizującą do cierpliwego realizowania świętości i do radykalnego odrzucenia kultu miernoty na różnych polach naszego życia.

Uwielbiając więc dziś Boga za życie, za wybory, za powołanie, za odwagę, za świadectwo, za miłość i wierność błogosławionej Siostry Julii, prośmy, aby Jej zwycięstwo z Chrystusem było dla nas źródłem siły w pokonywaniu wszelkich naszych oporów, obojętności i zatwardziałości naszego serca.

Po Mszy św. Ks. Biskup Salaterski w towarzystwie Księdza Proboszcza Henryka Madziara, innych Księży, Matki Generalnej oraz Sióstr poświęcił nową kaplicę w klasztorze nawojowskim.

s. Julietta Homa OP