Paralaksa tła

Viventi Caritate dla dominikanek

19 października, 2018
Dzień Nauczyciela
18 października, 2018
Rocznica śmierci Siostry Judyty Szymik OP
20 października, 2018

Wczoraj wieczorem w radomskiej katedrze odbyło się wręczenie nagrody Viventi Caritate - Żyjącemu Miłością. Cieszymy się, że w tym roku nagrodę przyznawaną przez Fundusz im. bpa Jana Chrapka otrzymały nasze Siostry z Domu Chłopaków w Broniszewicach. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom, grupom oraz instytucjom szczególnie zaangażowanym w działalność charytatywną, wychowawczą, kulturalną czy społeczną. Nazwa nagrody nawiązuje do słów zmarłego tragicznie przed 17 laty drugiego biskupa diecezji radomskiej, Jana Chrapka: Dzielmy się miłością, aby otaczający nas świat ludzi wszelako potrzebujących stał się piękniejszym i bardziej braterskim.

Tegoroczna statuetka oraz dyplom zostały po Mszy świętej wręczone Siostrom. Uzasadniając wybór kapituły Funduszu jej przedstawiciel, Zbigniew Miazga, stwierdził, mówiąc o Domu Chłopaków: Właśnie współczesna historia placówki, pełna niezłomnej wiary sióstr, zawierzenia Opatrzności, ujmującej umiejętności zachęty do wielkiej hojności darczyńców, jest niezwykła. Właśnie taką wiarą, działaniem sióstr i hojnością darczyńców wybudowany został nakładem ok. 7 mln. zł. nowy dom dla chłopców. Dziękując za tak wielkie wyróżnienie Siostra Eliza powiedziała, że nagroda jest uśmiechem Boga dla całego zgromadzenia sióstr dominikanek.

   Gratulujemy całemu zespołowi opiekuńczo - wychowawczemu z Broniszewic: siostrom, opiekunkom, terapeutom, rehabilitantom oraz wszystkim osobom, dzięki którym nasz Dom Chłopaków może funkcjonować. Jednocześnie dziękujemy za każde dobro wszystkim naszym pracownikom, a także dobroczyńcom, dzięki którym Dom mógł zostać wybudowany.

  Chwała Panu!