parallax background

Warsztaty dla katechetów

10 maja, 2019
Pocztówki z majówki
9 maja, 2019
Jak dobrze przeżyć młodość?
10 maja, 2019
Pocztówki z majówki
9 maja, 2019
Jak dobrze przeżyć młodość?
10 maja, 2019

Na początku maja w Mińsku na Białorusi odbyły się pierwsze spotkanie katechetyczne. W warsztatach poprowadzonych przez naszą s. Małgorzatę Lekan uczestniczyło 30 osób. Celem spotkania było podzielenie się z katechetami nowymi metodami aktywizującymi w katechezie. Wykład, praca w grupach oraz praca indywidualna pomogły uczestnikom osobiście doświadczyć wpływu metod, by później łatwiej stosować je na lekcjach religii. Spotkanie odbyło się w bardzo pozytywnej atmosferze. W propozycjach na przyszłość katecheci bardzo chcą więcej takich spotkań, podczas których można dzielić się ideami i nowymi pomysłami. S. Małgorzata bardzo ciekawie prowadziła to spotkanie i udało się jej maksymalnie zaangażować każdego uczestnika. Jeśli Pan pozwoli, planujemy regularnie organizować takie warsztaty.

s. Lubomira Krugowaja OP