parallax background

Wielki Czwartek

29 marca, 2018
Zbliża się Triduum Paschalne…
27 marca, 2018
Wielki Piątek
30 marca, 2018
Zbliża się Triduum Paschalne…
27 marca, 2018
Wielki Piątek
30 marca, 2018

Eucharystia i kapłaństwo - dziś wspominamy ustanowienie tych dwóch sakramentów. Nie ma Eucharystii bez kapłaństwa i nie ma kapłaństwa bez Eucharystii. Dziś w sposób szczególny dziękujemy Panu Bogu za dar Jego obecności w Sakramencie Ołtarza.

Duchowość eucharystyczna jest nierozerwalnie związana z naszym Zakonem. Matka Kolumba Białecka pragnęła, by Zgromadzenie Sióstr św. Dominika odznaczało się szczególną czcią wobec Jezusa ukrytego w Hostii.
Wielki Czwartek jest też dla nas świętem wspólnoty. Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy przekazał swoim uczniom szczególne polecenie: Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali (por. J 13, 34). Wszystko w życiu dominikanki odbywa się we wspólnocie, a Wielki Czwartek jest szczególną okazją do tego, by dziękować Panu Bogu za dar Sióstr.

Na dzisiejszy wyjątkowy dzień przygotowałyśmy krótki film. Każdy z nas przeżywa Wielki Czwartek w inny sposób. Swoim świadectwem dzielą się ci, którzy kochają Eucharystię...
 
 
 

Żyjąc duchowością eucharystyczną Zgromadzenie Sióstr św. Dominika szczególnie intensywnie przeżywa Wielki Czwartek - dzień, w którym wspominamy ustanowienie Sakramentu Eucharystii. Tego dnia dziękujemy Panu Bogu za obecność Jezusa pod postaciami chleba i wina. Jak śpiewamy w pięknej pieśni: Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci Chleba utaiłeś się.

Wielki Czwartek jest dla nas także dniem, w którym dziękujemy za wspólnotę. Doceniamy wartość miłości siostrzanej. Wymowny w tym kontekście jest gest umywania nóg podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, podczas którego śpiewana jest antyfona: Ubi caritas et amor, Deus ibi est - Tam, gdzie jest miłość, tam mieszka Bóg. Liturgia przypomina nam, na czym polega prawdziwa miłość we wspólnocie, a sam Jezus jest najlepszym Nauczycielem. Tak jak On nam, tak i my powinnyśmy sobie nawzajem umywać nogi (por. J 13, 14), co w życiu codziennym oznacza otwartość, gotowość do pomocy, budowanie serdecznych relacji opartych na szacunku i życzliwości, a także, co niezwykle istotne, umiejętność przebaczania. Święto wspólnoty, jakim jest Wielki Czwartek, celebrujemy poprzez uroczysty posiłek i rekreację po obiedzie.


W tym szczególnym dniu dziękujemy wreszcie za dar Eucharystii i kapłaństwa. Tak jak męczennicy z Abiteny uwięzieni podczas niedzielnej Mszy świętej w 304 roku mówili: Sine dominico non possumus (bez niedzieli nie możemy), tak i my możemy powtórzyć za nimi, że bez Eucharystii nie umiemy żyć. Dziękujemy więc za każdą naszą zakonną kaplicę, w której mieszka Boski Gospodarz, za Msze święte w nich sprawowane i kapłanów, którzy są powiernikami tego wielkiego Skarbu.
parallax background