Paralaksa tła

Wielki Czwartek

29 marca, 2018
Zbliża się Triduum Paschalne…
27 marca, 2018
Wielki Piątek
30 marca, 2018

Eucharystia i kapłaństwo - dziś wspominamy ustanowienie tych dwóch sakramentów. Nie ma Eucharystii bez kapłaństwa i nie ma kapłaństwa bez Eucharystii. Dziś w sposób szczególny dziękujemy Panu Bogu za dar Jego obecności w Sakramencie Ołtarza.

Duchowość eucharystyczna jest nierozerwalnie związana z naszym Zakonem. Matka Kolumba Białecka pragnęła, by Zgromadzenie Sióstr św. Dominika odznaczało się szczególną czcią wobec Jezusa ukrytego w Hostii.
Wielki Czwartek jest też dla nas świętem wspólnoty. Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy przekazał swoim uczniom szczególne polecenie: Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali (por. J 13, 34). Wszystko w życiu dominikanki odbywa się we wspólnocie, a Wielki Czwartek jest szczególną okazją do tego, by dziękować Panu Bogu za dar Sióstr.

Na dzisiejszy wyjątkowy dzień przygotowałyśmy krótki film. Każdy z nas przeżywa Wielki Czwartek w inny sposób. Swoim świadectwem dzielą się ci, którzy kochają Eucharystię...