VI Niedziela Wielkanocna – rok A
16 maja, 2020
Zesłanie Ducha Świętego – rok A
30 maja, 2020
VI Niedziela Wielkanocna – rok A
16 maja, 2020
Zesłanie Ducha Świętego – rok A
30 maja, 2020
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».
(Mt 28, 16-20)

Można spotkać Jezusa, oddać Mu pokłon, a mimo to wątpić. Skoro apostołowie doświadczyli wątpliwości, mając swojego Pana przed oczami, to dlaczego nas miałoby to ominąć? Często boimy się trudności w wierze, niesłusznie. Stawianie sobie pytań i szukanie na nie odpowiedzi jest normalną formą rozwoju. Rozwiązywanie problemów rozwija nas, o ile nie poddajemy się temu, co trudne.

Co robi Jezus widząc wątpliwości niektórych apostołów? Zapewnia o Swojej obecności. Pomimo trudności w zrozumieniu zastanej rzeczywistości u tych kilku uczniów, nie zraża się i wszystkim nadaje misję głoszenia Ewangelii. Pan nie wycofuje się z powodu niezrozumienia innych, bo przecież „wiara rodzi się z tego, co się słyszy ” (Rz 10, 17). A zatem uczniowie, głosząc Słowo Boże i słuchając go, sami będą budować się swoją posługą, pozbywając się w ten sposób wątpliwości.

Jezus wzmacniając wiarę „podwyższa poprzeczkę”. Oto pojawia się kolejna trudność w rozumieniu: Chrystus stwierdza, że idzie do Ojca, a mimo to zapewnia uczniów, że będzie z nimi. Obecność drugiej osoby nie jest czymś, w co trzeba wierzyć: albo ktoś jest przy nas, albo go nie ma. Z osobą, która jest blisko, rozmawiamy, wspólnie działamy, żyjemy - tę obecność po prostu doświadczamy. O tym właśnie zapewnia Chrystus. To tak, jakby Jezus mówił do każdego z nas: jeśli będziesz dawać świadectwo o mojej Ewangelii, sam doświadczysz Mojej obecności przy sobie.

Jezus zapewnia, że ze Swoimi uczniami będzie, aż do skończenia świata. Co to oznacza dla nas? Jest to obietnica, że pomimo dystansu czasu, każdy może stać się uczniem Pana, doświadczać Jego bliskości i prawdziwej obecności. Jezus zapewnia ludzi wszystkich czasów, że z każdym, kto tylko będzie tego pragnąć, nawiąże głęboką relację miłości, pomimo wątpliwości.