XIII Niedziela Zwykła – rok A
30 czerwca, 2023
XV Niedziela Zwykła – rok A
15 lipca, 2023
XIII Niedziela Zwykła – rok A
30 czerwca, 2023
XV Niedziela Zwykła – rok A
15 lipca, 2023
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie”. (Mt 11, 28-30)

Takimi słowami Pan Jezus pokazuje nam dziś jak blisko jest każdego z nas. Nie ma takiej sytuacji w naszym życiu, w której nie znaleźlibyśmy wsparcia i pocieszenia u Jezusa. On sam zachęca nas do tego, abyśmy w momentach trudu i obciążenia przychodzili do Niego. Życie blisko Boga, w relacji z Nim, nie gwarantuje nam codzienności bez zmartwień i trosk, jednak Jezus przypomina nam, że w Nim mamy pomoc i najlepszy wzór na drodze życia.

Czym jest uczenie się od Jezusa? W Ewangelii czytamy, że gdy Jezus modlił się przed swoją śmiercią w Ogrójcu, smucił się i odczuwał trwogę, a wtedy jeszcze usilniej się modlił.

To jest nauka dla nas w momencie utrudzenia i obciążenia. Cichość i pokora Jezusa w Ogrójcu były bramą do przyjęcia woli Boga. Jeżeli my, wsparci Jego łaską w cichości serca i pokorze będziemy starali się przyjmować Jego wolę nie zgubimy się na drogach wiary.