XXIII Niedziela Zwykła – rok A
9 września, 2023
XXV Niedziela Zwykła – rok A
23 września, 2023
XXIII Niedziela Zwykła – rok A
9 września, 2023
XXV Niedziela Zwykła – rok A
23 września, 2023
Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu». (Mt 18, 21-35)

Główną myślą dzisiejszej Ewangelii jest przebaczenie.

Jezus odpowiadając Piotrowi na zadane przez niego pytanie: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?" odpowiada, że przebaczać należy zawsze. Liczba 77 jest nawiązaniem do biblijnej postaci Lameka (był on jednym z potomków Kaina), który gotów był mścić się aż siedemdziesiąt siedem razy za zło wyrządzone jemu i jego bliskim. Jezus jednak chce pokazać, że przebaczenie może nam i innym pomóc. Przebaczenie nie jest czymś łatwym, ponieważ przebaczyć to nie znaczy zapomnieć. Jest ono dla nas czymś uzdrawiającym i czyni nas wolnymi.

Wzorując się na postawie Króla, który darował dług swemu słudze, powinniśmy okazywać miłosierdzie, które nie jest naiwnością, ale Miłością płynącą ze źródła, którym jest Bóg.