XVIII Niedziela zwykła – rok C
3 sierpnia, 2019
XX Niedziela zwykła – rok C
16 sierpnia, 2019
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
(Łk 12, 35-40)

W zrozumieniu dzisiejszego pokarmu Słowa pomocny będzie dla nas „Hymn o perle” - historia przekazana w apokryfie Dzieje świętego Tomasza, ciesząca się wielką popularnością w starożytności chrześcijańskiej.

„Mały książę zostaje wysłany przez Ojca do Egiptu po perłę, która jest strzeżona przez straszliwego węża. Po wypełnieniu misji książę zostanie dziedzicem królestwa. Mają mu o tym przypominać słowa umowy wypisane w jego sercu. Przed opuszczeniem pałacu mały książę zostawia wspaniałe królewskie szaty, zabiera drogocenny pakunek przygotowany przez rodziców i w towarzystwie opiekunów - przewodników wyrusza do Egiptu. Szlak prowadzi przez wielkie miasta handlowe starożytnego Wschodu. W Egipcie osiedla się w pobliżu węża i czeka na okazję, aby zabrać perłę. Aby ukryć cel swojego pobytu przed miejscowymi, książę ubiera się w ich szaty. Mieszkańcy nie dają się jednak oszukać. Podstępnie dają mu spróbować miejscowe pokarmy. Pod ich wpływem młodzieniec zapomina o swej misji i zapada w sen. Rodzice księcia zwołują wielką naradę w królestwie, aby ratować syna. Wysyłają list, podpisany przez wszystkich dostojników. List pod postacią orła leci aż do niego, zamienia się w okrzyk: «Zbudź się, przypomni sobie, kim jesteś, wspomnij, po co przyszedłeś do Egiptu i do kogo masz wrócić». Książę przebudził się, odzyskał zmysły, stanął do walki, pokonał smoka i z odebrana perłą powrócił do Ojca, gdzie przygotowano dla niego wielka ucztę”.

Znaczenie tej opowieści dla chrześcijan jest dość przejrzyste. Młody książę to człowiek wysłany ze Wschodu do Egiptu, to znaczy od Boga na świat. Drogocenna perła – nieśmiertelna dusza więziona przez grzech i szatana. Człowiek daje się oszukać przez ziemskie przyjemności i zasypia, czyli zapomina o samym sobie, o Bogu, o swoim wiecznym przeznaczeniu. W tym przypadku obudził go nie pocałunek, ale okrzyk niebieskiego posłańca. Dla chrześcijan tym orłem zesłanym przez ojca jest Chrystus wzywający człowieka, jak to czyni w dzisiejszej Ewangelii. Wzywa go, by się przebudził, żeby czuwał i pamiętał, po co przyszedł na ten świat.