XIV Niedziela zwykła (B)
7 lipca, 2018
XVI Niedziela zwykła (B)
21 lipca, 2018
Pierwsze czytanie: Am 7, 12-15
Drugie czytanie: Ef 1, 3-14
Ewangelia:
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien». I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich». Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.
(Mk 6, 7-13)

Dlaczego święty Paweł nie wygrał pierwszego „castingu” na Apostoła? Dlaczego ci, którzy mają najlepsze kwalifikacje do głoszenia Ewangelii odpadają w przedbiegach? Jak to możliwe, że ci, których Pan Bóg wybiera, są kompletnie niezorientowani, że tak, to oni mają teraz prorokować (I odpowiedział Amos Amazjaszowi: Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem synem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory)? Może jest tak właśnie dlatego, żeby ci, którzy głoszą Słowo Boże czynili to z pokorą wiedząc, że są najmniejsi, najsłabsi – i dlatego wybrani.

Prorokowanie, dawanie świadectwa o Jezusie, życie na co dzień przykazaniem miłości jest zadaniem dla każdego z nas. Tak jak świętość. Zwraca na to uwagę Papież Franciszek w adhortacji Gaudete et exsultate: Wszyscy jesteśmy powołani, by być świętymi, żyjąc z miłością i dając swe świadectwo w codziennych zajęciach, tam, gdzie każdy się znajduje. Jesteś osobą konsekrowaną? Bądź świętym, żyjąc radośnie swoim darem. Jesteś żonaty albo jesteś mężatką? Bądź świętym, kochając i troszcząc się o męża lub żonę, jak Chrystus o Kościół. Jesteś pracownikiem? Bądź świętym wypełniając uczciwie i kompetentnie twoją pracę w służbie braciom. Jesteś rodzicem, babcią lub dziadkiem? Bądź świętym, cierpliwie ucząc dzieci naśladowania Jezusa. Sprawujesz władzę? Bądź świętym, walcząc o dobro wspólne i wyrzekając się swoich interesów osobistych (14).

To jest właśnie wspaniały pomysł Boga na nas: On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym (Ef 1, 4-6).

Jednakże ani proroctwo, ani świętość nie dokonują się w samotności. Jesteśmy w drodze, jak Apostołowie, których Jezus wysyła „po dwóch”. To ich uchroni przed niezdrową rywalizacją, egoizmem, wywyższaniem się. Wspólnota ma być wsparciem, szkołą miłości, otwartości i miejscem, w którym wzajemnie się umacniamy.

Czy jesteś gotowy/a, żeby wziąć udział w tej przygodzie? Jeśli nie, może się okazać, że jest ona właśnie dla Ciebie.

Siostra Wojciecha Tarnawska OP