XIX Niedziela zwykła (B)
11 sierpnia, 2018
XXI Niedziela zwykła (B)
25 sierpnia, 2018
XIX Niedziela zwykła (B)
11 sierpnia, 2018
XXI Niedziela zwykła (B)
25 sierpnia, 2018
Jezus powiedział do Żydów: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata”.
Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje Ciało na pożywienie?”
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.
(J 6, 51-58)

Kolejną niedzielę sierpnia Kościół rozważa Ewangelię, która mówi nam czym jest Eucharystia. Czego możemy dowiedzieć się dzisiaj? Jezus mówiąc do Żydów: „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, Krew moja jest prawdziwym napojem” ma na myśli pokarm dla ducha. Czytając te słowa przychodzi mi na myśl pytanie, czym ja się karmię, czym się napełniam? Różne wiadomości dochodzą do naszego wnętrza. Mnóstwo treści dociera do nas z mediów, od innych ludzi. Jakie wybieram? Czy to czego słucham, czytam i na co patrzę prowadzi mnie do Jezusa? Czy może jest tak, że nie karmię swojej duszy czymś dla niej dobrym? Czy poza niedzielną Eucharystią jest coś, co czyni moją relację z Jezusem po prostu żywą?

„Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?»” Żydzi podchodzili do słów Jezusa dosłownie, nie umieli spojrzeć na nie z wiarą. Czy to, o co pytaliśmy siebie wyżej, czym się napełniam w ciągu dnia, prowadzi mnie do wiary w to, że podczas Komunii świętej Jezus, ten sam, który tutaj rozmawiał z Żydami, przychodzi do mnie? Jest to pokarm, który przyjmowany z wiarą daje nam pewność życia wiecznego. Czy w to wierzę?

Siostra Joanna Gutowska OP