Wniebowzięcie NMP
14 sierpnia, 2021
XXII Niedziela zwykła – rok B
29 sierpnia, 2021
Wniebowzięcie NMP
14 sierpnia, 2021
XXII Niedziela zwykła – rok B
29 sierpnia, 2021
Joz 24,1-2a.15-17.18b
Ps 34
Ef 5,21-32
J 6,55.60-69


W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi słuchającym Go o pokarmie i napoju jakim jest Jego Ciało i Krew. Słowo Jezusa jest niezrozumiałe dla niektórych z Jego uczniów. Nie zrozumieli tego, co On do nich mówił i postanowili od Niego odejść. W takich okolicznościach Jezus zadaje trudne pytanie swoim apostołom: „Czyż i wy chcecie odejść?". W imieniu apostołów odpowiada Szymon Piotr: „Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym.”

Podobny dialog słyszymy dziś w wyjątku z Księgi Jozuego. Jozue mówi do Izraelitów, że jeżeli nie podoba im się służba Bogu, mogą służyć bóstwom amoryckim lub tym, którym służyli ich przodkowie. Jednak Izraelici w odpowiedzi składają poruszające wyznanie wiary: „Dalecy jesteśmy od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć cudzym bogom. Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy? My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem."

Każdy z nas ma swój Egipt, każdy ma swój dom niewoli. Życie wiarą jest zgodą na konkretny styl życia. Jest decyzją na życie zgodnie z tym, co mówi Jezus. Na pewno często budzą się w nas wątpliwości. Łatwo jest naginać Boże prawo, by móc prościej żyć. Powinniśmy jednak pamiętać, że Bóg dał nam ogromną łaskę czyniąc nas chrześcijanami. To do nas należy decyzja czy pozwolimy nią wypełnić całe nasze życie. Świat proponuje wiele. Miejmy odwagę trwać przy Panu i z wiarą mówić Mu: „Panie, do kogo pójdziemy" oraz „my również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem". Tego dawania świadectwa i prawdziwej relacji z Bogiem życzę dziś sobie i Wam.