XIX Niedziela zwykła – rok C
7 sierpnia, 2022
XXII Niedziela zwykła – rok C
28 sierpnia, 2022
XIX Niedziela zwykła – rok C
7 sierpnia, 2022
XXII Niedziela zwykła – rok C
28 sierpnia, 2022
Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?»
On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają.
Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”.
Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych.
Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi».
(Łk 13, 22-30)

Dzisiejszą Ewangelię poprzedzają przypowieści o tym, czym jest Królestwo Niebieskie. Uczniom wydawało się, że trudno do Niego wejść, więc zadali Jezusowi pytanie, czy tylko nieliczni tam wejdą... Jezus odwraca jednak ich uwagę z innych ludzi na siebie samych: to wy usiłujcie wejść ciasną bramą. Tak często patrzymy na to, jak postępują inni. Porównujemy się i zwalniamy z wielu trudnych dla nas rzeczy, bo widzimy, że inni tak postępują. Tak dużo osób kłamie, to nic się nie stanie, gdy ja raz czy dwa też postąpię w ten sposób. Ale czy myślimy jakie to ma konsekwencje dla innych? Faryzeusze nakładali na ludzi różne zakazy i nakazy, których przestrzegania sami unikali. Dużo mówili, jednak nie przekładało się to na ich życie. Jednak nasze czyny pokazują o wiele więcej niż słowa. I nasze świadectwo może o wiele bardziej wpłynąć na nawrócenie innych ludzi. Czy jesteśmy tego świadomi?

Czym może być ciasna brama? Dla mnie jest to wierność Jezusowi, Jego nauce, Jego przykazaniom. To nie znaczy, że od razu zostanę świętą i nie będę popełniać grzechów. Ale będę mieć taką relację z Jezusem, która nie pozwoli mi odejść od Niego. I nie będzie zaskoczenia, gdy drzwi do domu zostaną zamknięte...