XXVIII Niedziela zwykła – rok A
10 października, 2020
XXX Niedziela zwykła – rok A
24 października, 2020
XXVIII Niedziela zwykła – rok A
10 października, 2020
XXX Niedziela zwykła – rok A
24 października, 2020
Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.
Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?» Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga».
(Mt 22, 15-21)

Dlaczego faryzeuszom tak trudno było się nawrócić? Nie dostrzegali prawdy, ponieważ byli przekonani o swojej nieomylności. Zamknięci w swoich schematach postrzegania Boga i rzeczywistości nie byli w stanie przyjąć nowości głoszonej przez Jezusa Ewangelii. Odrzucali wszystko, co nie mieściło się w ustalonych przez nich ramach rozumienia i pojmowania. Tak bardzo byli przekonani o swoich racjach, że za wszelką cenę chcieli przyłapać Jezusa na błędzie i uczynić Go kłamcą. Sprawa z płaceniem podatków była do tego idealna.

Scena ta pokazuje, że nie jesteśmy nieomylni. Nasze rozumienie rzeczywistości, drugiego człowieka i Boga nie jest kompletne, skończone. Ważne jest, aby zachować w sobie otwartość na innych oraz nie pozbyć się świadomości, że Słowo Jezusa zawiera w sobie bogactwo skarbów i świeżość spojrzenia na każdą chwilę naszego życia.

W czytanej perykopie zachwyca mnie wolność Chrystusa. W zetknięciu z obłudą innych pozostaje sobą, znajduje odpowiedź na każde podchwytliwe pytanie. Jezus jest świadomy każdego wypowiadanego słowa. Można powiedzieć, że On wie, co mówi. Spójność głoszonej przez Niego Dobrej Nowiny sprawia, że możemy oprzeć się mocno na niej jak na skale i uczynić z niej kompas wskazujący rozwiązania w każdej życiowej sytuacji.

Jezus jest tą osobą, która pomoże nam w życiu ustawić hierarchię wartości tak, aby wszystko odnalazło właściwe sobie miejsce. Pytanie: „Co należy się Bogu, a co ludziom?” nie będzie już stanowić problemu. Słowo Jezusa rozjaśni każdą wątpliwość.