XXVIII Niedziela zwykła – rok B
9 października, 2021
XXX Niedziela zwykła – rok B
23 października, 2021
XXVIII Niedziela zwykła – rok B
9 października, 2021
XXX Niedziela zwykła – rok B
23 października, 2021
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy».
On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?»
Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».
Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?»
Odpowiedzieli Mu: «Możemy».
Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane».
Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:
«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».
(Mk 10, 35-45)

„Nauczycielu, chcemy żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy." (Mk 10,25)
Zapewne i my wiele razy prosiliśmy Pana o to, co nam potrzebne lub czego byśmy pragnęli.
A zatem przez tyle lat nic się nie zmieniło.
Jezus nadal pragnie, abyśmy zwracali się do Niego z naszymi problemami.
Pytamy często: dlaczego nas nie wysłuchuje?
On zawsze wysłuchuje naszych modlitw, tylko nie wszystkie spełnia.
Bo tylko On zna nasze życie i tylko On wie, czy spełnienie tej prośby przyczyni się do dobra.
Bądźmy zatem wytrwali w prośbach i ufajmy w Jego nieskończoną dobroć i miłość.