XXIV Niedziela zwykła – rok C
12 września, 2022
XXVI Niedziela zwykła – rok C
24 września, 2022
XXIV Niedziela zwykła – rok C
12 września, 2022
XXVI Niedziela zwykła – rok C
24 września, 2022
Synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. (Łk 16, 8)

Jezus nie stawia przed nami nieuczciwego zarządcy jako przykładu do naśladowania - On stwierdza raczej, do jakiego stopnia może się posunąć człowiek, aby uczynić zło. Do jakich sposobów może posunąć swój spryt, aby kogoś oszukać, wyjść na swoje, zapewnić sobie byt, czyli dobra ziemskie.

Czy chrześcijanie, my wszyscy, posiadamy aż tyle sprytu, zaparcia, tyle metod i sposobów, aby zapewnić sobie dobra niebieskie?

Jezus zaprasza nas dziś do lojalności, aby być godnym zaufania, do uczciwego zdobywania nieba, do zapału i entuzjazmu w Jego służbie, do wierności i zdolności, aby zawsze wybierać, to co najważniejsze, czyli Boga i Jego sprawy.