parallax background

XXVI Nadzwyczajna Kapituła Generalna

19 sierpnia, 2018
Pierwsze śluby
17 sierpnia, 2018
Św. Pius X i bł. Imelda
21 sierpnia, 2018
Pierwsze śluby
17 sierpnia, 2018
Św. Pius X i bł. Imelda
21 sierpnia, 2018

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę (…) Jego słuszne nakazy radują serce. (Ps 19,8-9)

Te słowa towarzyszyć będą naszym Siostrom Delegatkom, które dziś gromadzą się w Krakowie na XXVI Nadzwyczajnej Kapitule Generalnej Zgromadzenia. Przedmiotem obrad Kapituły będzie rewizja naszych zakonnych Konstytucji. Dokument ten zawiera prawdy teologiczne oraz normy prawne obowiązujące każdą z Sióstr. Odzwierciedla również charyzmat Zgromadzenia oraz jego dziedzictwo duchowe. Same normy oraz pierwotny charyzmat pozostają niezmienne, jednakże w dobie przemian kulturalno – społecznych zmieniają się sposoby i formy realizowania myśli Założycielki Zgromadzenia, Sługi Bożej Matki Kolumby Białeckiej. Rewizja Konstytucji służy temu, by ich język i zawarte w nich sformułowania były zrozumiałe dla coraz młodszych pokoleń i uwzględniały zmieniającą się rzeczywistość, w której Zgromadzenie prowadzi dziś działalność apostolską.

Jutro Siostry wzywać będą światła Ducha Świętego na czas Kapituły przeżywając dzień skupienia. Kolejne dni, aż do 25 sierpnia, będą poświęcone obradom. Tylko Kapituła Generalna może rozpatrywać Konstytucje Zgromadzenia w celu przeprowadzenia zmian. Ostatecznie zmiany w prawodawstwie Zgromadzenia zatwierdza Stolica Apostolska.

To bardzo ważny czas dla naszego Zgromadzenia. Wspierajmy Siostry zgromadzone na obradach naszą modlitwą.