XXXIII Niedziela zwykła – rok C
13 listopada, 2022
I Niedziela ADWENT – rok A
3 grudnia, 2022
XXXIII Niedziela zwykła – rok C
13 listopada, 2022
I Niedziela ADWENT – rok A
3 grudnia, 2022
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem». Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie». Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król żydowski».
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».
Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze mną w raju».
(Łk 23, 35-43)

Tak łatwo przychodzi nam oceniać innych ludzi tylko na podstawie tego, co widać w danej chwili lub tego, co mówią inni. Tak często szukamy dowodów, by potwierdzić swoją wymyśloną teorię na czyjś lub własny temat. No bo przecież nie wieszano na krzyżu za niewinność. Skoro Jezusa skazano, to na pewno zrobił coś złego… A jeśli nie, to niech to udowodni tu i teraz i to jeszcze w sposób, który ja wymyślę.
Współcześnie jest bardzo podobnie w wielu sytuacjach – gdy ktoś straci pracę, zachoruje, rozpadnie się rodzina, spowoduje wypadek samochodowy itp. – to wszystko staje się powodem by oceniać.
Dobry Łotr pokazuje nam jednak, że warto spojrzeć dalej, głębiej. On, choć popełnił w swoim życiu wiele błędów, miał otwarte i wrażliwe serce. Dostrzegł, że Jezus się nie skarży, nie krzyczy, nie przeklina. Dostrzegł w Jego oczach miłość, która kazała Mu prosić Ojca o przebaczenie oprawcom. Był to także impuls, który pozwolił mu żywić nadzieję, że i jemu zostanie wszystko przebaczone. Jest to również szansa dla mnie, by prosić i otrzymać wybaczenie. Dobry Łotr pokazuje też, że wrażliwość serca pomaga przebić się przez mur ludzkiej opinii i nienawiści, co przynosi ogromny pokój.
Cóż zatem – w perspektywie dzisiejszej uroczystości – znaczy królować? Królowanie Jezusa nie polega na dumnym życiu w bogactwie i narzucaniu innym swojej woli, ale na cichym i pokornym czekaniu, aż ktoś zechce przyjąć Jego miłość, podobnie jak uczynił to Dobry Łotr, który zaprosił Jezusa do swojego świata (serca) i uczynił Go Królem.