parallax background

Za miesiąc śluby wieczyste

8 lipca, 2018
Rozmodlony Ciemny Typ
4 lipca, 2018
Wielki Odpust Tuchowski
8 lipca, 2018
Rozmodlony Ciemny Typ
4 lipca, 2018
Wielki Odpust Tuchowski
8 lipca, 2018

Już za miesiąc, 8 sierpnia, w Uroczystość świętego Ojca Dominika cztery nasze Siostry złożą swoją profesję wieczystą. Siostra Ida Kras, Siostra Rozalia Grzelak, Siostra Nikodema Włodarczyk oraz Siostra Oktawia Durlak będą ślubowały Bogu do śmierci trwać w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości. Msza święta, podczas której dokona się ten akt, odprawiona zostanie o godz. 10.00 w kościele pw. św. Gertrudy i św. Michała Archanioła w Tarnobrzegu – Wielowsi.

Siostry przez rok przygotowywały się do ślubów wieczystych w naszym domu macierzystym w Wielowsi. To tutaj, 8 sierpnia 1861 roku pierwsze Siostry naszego Zgromadzenia rozpoczęły swój Nowicjat. Tu też żyła i zmarła nasza Założycielka, Czcigodna Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka.