parallax background

Za tydzień śluby wieczyste

1 sierpnia, 2020
Odnowienie profesji zakonnej w Krakowie
29 lipca, 2020
Spotkanie autorskie
1 sierpnia, 2020
Odnowienie profesji zakonnej w Krakowie
29 lipca, 2020
Spotkanie autorskie
1 sierpnia, 2020

W Uroczystość św. Dominika, 8 sierpnia, pięć naszych Sióstr: s. Irmina Wójcik, s. Joanna Gutowska, s. Jeremiasza Garus, s. Maksymiliana Paulenka oraz s. Gracjana Woźniak złożą swoje wieczyste śluby w naszym Zgromadzeniu. Będzie to zwieńczeniem nie tylko rocznego pobytu w domu macierzystym w Tarnobrzegu - Wielowsi, ale całego okresu podstawowej formacji zakonnej.

Śluby wieczyste to moment ostatecznego i wiążącego wyboru Chrystusowego stylu życia. Wypowiadając „do śmierci” decydujemy się również wziąć odpowiedzialność za tę część Kościoła Powszechnego, którą jest wspólnota Sióstr Dominikanek, jej specyficzna misja i rola. Aktywne włączanie się w dzieła apostolskie, gotowość do posługi wszędzie, nawet poza granicami ojczyzny, otwartość na nowe wyzwania czasów i Ducha to cechy charakterystyczne i praktykowane bezkompromisowo przez Dominikanki. Czynimy to zawsze z radością, twórczo i odważnie, bo ufamy Bogu. Kontemplacja w działaniu popycha nas do szukania i głoszenia Boga-Prawdy pośród najbardziej potrzebujących materialnie, intelektualnie i duchowo. W trosce o zbawienie dusz Dominikanka rozdaje swoje siły na ile i jak długo to możliwe.

Już dziś otaczamy modlitwą nasze Siostry rozpoczynające jutro swoje rekolekcje. Niech miłość Chrystusa ożywia je do wielkodusznego daru z siebie.