Zakończenie Jubileuszu w Gdańsku

26 lutego, 2024
Ostatnimi śladami bł. Julii
25 lutego, 2024
Nagrałyśmy wyjątkową Drogę Krzyżową
1 marca, 2024
Ostatnimi śladami bł. Julii
25 lutego, 2024
Nagrałyśmy wyjątkową Drogę Krzyżową
1 marca, 2024

Bazylika św. Mikołaja była ostatnim punktem na trasie naszego pielgrzymowania po gdańskich parafiach, które wpisały się w naszą 100-letnią historię w Gdańsku. Wspólnie z parafianami
25 lutego modliłyśmy się podczas Mszy świętych. Nasza s. Kazimiera w kilku zdaniach przybliżała zebranym historię, a całość można było poznać na przygotowanej wystawie. Był to również czas spotkań, rozmów, przyjmowania intencji modlitewnych. Zabrałyśmy je, aby prosić naszą Matkę Założycielkę i bł. Julię Rodzińską o wstawiennictwo w tych sprawach. Niech Bóg będzie uwielbiony
w każdym spotkanym człowieku.