parallax background

Zakończenie roku formacyjnego

11 czerwca, 2023
Spotkanie Sióstr pracujących w Ukrainie z O. Generałem, Czortków
9 maja, 2023
Stulecie w Gdańsku
24 czerwca, 2023
Spotkanie Sióstr pracujących w Ukrainie z O. Generałem, Czortków
9 maja, 2023
Stulecie w Gdańsku
24 czerwca, 2023

W dniach 1-5 czerwca siostry Junioratki uczestniczyły w kolejnej sesji formacyjnej Kursu Formacji Juniorackiej w Centrum Formacji Duchowej Matki Zbawiciela w Trzebini prowadzonej przez Księży Salwatorianów. Było to ostanie spotkanie drugiego roku formacji, którego tematem było POWOŁANIE.
Przez cały rok siostry spotykały się na kilkudniowych sesjach, aby poprzez wykłady z zakresu teologii, antropologii, psychologii, pedagogiki i warsztaty psychologiczne zgłębiać temat powołania- jako daru i zadania, jego rozwoju dzięki budowanym relacjom, roli motywacji na drodze powołania, a także jego wpływu na drodze nawrócenia.
Spotkania formacyjne to czas budowania swojej relacji z Bogiem, samopoznania i rozwoju. Jest to także wyjątkowa okazja do doświadczenia jedności, a zarazem różnorodności. Spotkania sióstr z różnych Zgromadzeń czy Instytutów Zakonnych, dzielącymi się swoimi charyzmatami i doświadczeniami pokazują piękno Kościoła.