parallax background

Zakończenie XXVI Nadzwyczajnej Kapituły Generalnej Zgromadzenia

24 sierpnia, 2018
Święto podczas Kapituły Generalnej
23 sierpnia, 2018
Spotkanie ekumeniczne
25 sierpnia, 2018
Święto podczas Kapituły Generalnej
23 sierpnia, 2018
Spotkanie ekumeniczne
25 sierpnia, 2018

Zakończyły się obrady XXVI Nadzwyczajnej Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr św. Dominika. Kapituła zatwierdziła nową redakcję Konstytucji i Zarządzeń Zgromadzenia.

Prace nad nią rozpoczęły się w 2014 roku, a podczas XXV Kapituły Generalnej obradującej w 2016 roku powołana została do dalszej redakcji kilkuosobowa komisja sióstr. Ich zwieńczeniem była zakończona dziś Nadzwyczajna Kapituła.

Kolejnym krokiem do wprowadzenia nowych Konstytucji jest zatwierdzenie odnowionego tekstu przez Stolicę Świętą.