parallax background

Zjazd formacyjny Sióstr

8 marca, 2020
Pierwsza Dama w Kielcach
6 marca, 2020
Nowe tabernakulum w Gdyni
9 marca, 2020
Pierwsza Dama w Kielcach
6 marca, 2020
Nowe tabernakulum w Gdyni
9 marca, 2020

Nasza formacja nie kończy się wraz ze złożeniem ślubów wieczystych. Wciąż wracamy do źródeł naszego powołania i zadajemy sobie pytanie, do czego jesteśmy posłane w Kościele.

Okazją do głębszej refleksji dla Sióstr, które w ostatnich latach złożyły śluby wieczyste była zakończona dziś sesja formacyjna, która odbyła się w klasztorze Sióstr Bernardynek w Zakliczynie. Zagadnienia związane z walką duchową przybliżał siostrom ojciec Aleksander Koza OP, wieloletni formator, a obecnie rekolekcjonista z Korbielowa. Dni te były okazją do wspólnej modlitwy, dzielenia się doświadczeniem przeżywania swojego powołania oraz radości siostrzanych spotkań.

Znając cel naszej drogi podejmujemy walkę z wrogiem naszego zbawienia, by mieć udział w zwycięstwie Jezusa Chrystusa. Niech On nas umacnia i prowadzi. Dziękujemy Bogu za ten dobry czas, a Siostrom Bernardynkom za wspaniałą gościnę i modlitwę za nas.

s. Wojciecha Tarnawska OP