Paralaksa tła

Złoty Jubileusz w Prowincji Amerykańskiej

Lipiec 11, 2019
Sztuka jest zawsze po coś
Lipiec 10, 2019
Niepełnosprawni? Boże światła w świecie
Lipiec 12, 2019

W niedzielę 7 lipca na zakończenie rekolekcji w Justice, IL, USA, Siostry Dominikanki z Prowincji Amerykańskiej oraz kilku innych zgromadzeń świętowały Jubileusz 50 - lecia profesji Siostry Bronisławy Kotula z Milwaukee. Uroczystą Msze Świętą sprawował Ks. Dominik Chmielewski. Dziękujemy dobremu Bogu za dar powołania naszej siostry.