Paralaksa tła

Zmarła nasza Siostra Laurentyna

7 kwietnia, 2023
„CARITAS ZAMOŚĆ OFIAROM WOJNY”
1 kwietnia, 2023
Chrystus Zmartwychwstał
9 kwietnia, 2023

7 kwietnia 2023 roku, w Wielki Piątek odeszła do Pana Siostra Maria Laurentyna Teresa Wojciechowska. Urodziła się 8 sierpnia 1932 roku w Wągrowcu, w archidiecezji poznańskiej.
Do Zgromadzenia została przyjęta 11 września 1949 roku. Nowicjat rozpoczęła w 1951 roku. Pierwszą profesję złożyła w 1952 roku, a profesję wieczystą 15 sierpnia 1957 roku.
W Zgromadzeniu służyła Chrystusowi jako katechetka, organistka oraz mistrzyni junioratu ścisłego w naszych domach w Gdańsku, Białej Niżnej, Jędrzejowie, Lublinie, Wielowsi, Kielcach (ul. Karczówkowska i ul. Buczka) i w Krakowie. Dwukrotnie pełniła funkcje Przełożonej w Lublinie i w Kielcach. Siostra była człowiekiem modlitwy. Żywo interesowała się sprawami Zgromadzenia. Cechowała Ją pracowitość, obowiązkowość, dokładność i otwartość na innych.
Od 1978 roku S. Laurentyna przebywała w Krakowie, gdzie podejmowała posługę katechetki i organistki w parafii, prowadziła zajęcia z historii zbawienia w grupach formacyjnych naszego Zgromadzenia, opiekowała się domową biblioteką oraz pracowała w Archiwum Ojców Dominikanów. W ostatnich latach, dotknięta chorobą, wspierała Zgromadzenie modlitwą i cierpieniem.

Siostra Laurentyna, zjednoczona z Krzyżem Chrystusa, odeszła do Pana po wieczną nagrodę w Wielki Piątek, w naszym klasztorze w Krakowie.
Niech Chrystus Zmartwychwstały przyjmie naszą Siostrę do swego Królestwa.