parallax background

Zmarła Siostra Elżbieta

12 listopada, 2023
Rok jubileuszowy w Gdańsku
24 października, 2023
Zjazd Sióstr Przełożonych
19 listopada, 2023
Rok jubileuszowy w Gdańsku
24 października, 2023
Zjazd Sióstr Przełożonych
19 listopada, 2023

11 listopada 2023 roku odeszła do Pana Siostra Maria Elżbieta Maria Teresa Niepsuj.

Siostra Elżbieta urodziła się 27 kwietnia 1932 roku w Białej Niżnej, w diecezji tarnowskiej. Do Zgromadzenia została przyjęta 26 sierpnia 1948 roku. Trzy lata później rozpoczęła formację w nowicjacie, gdzie po jej ukończeniu, 26 sierpnia 1952 roku, złożyła pierwszą profesję. 15 sierpnia 1957 roku złożyła wieczystą profesję.

W Zgromadzeniu służyła Chrystusowi z oddaniem jako katechetka, zakrystianka, intendentka oraz wychowawczyni w naszych domach: w Gdańsku, Nozdrzcu, Broniszewicach, Makowie, Lublinie, Kłodzku, Inowrocławiu, Ulanowie, Mielżynie, Lipinkach i Białej Niżnej. Mimo upływu lat, S. Elżbieta będąc emerytką, przez długie lata czynnie angażowała się w życie parafialnej i lokalnej wspólnoty w Nozdrzcu. Wielokrotnie pełniła funkcję przełożonej: w Inowrocławiu, Gdańsku, Ulanowie, Nozdrzcu i Lublinie.

Siostra była człowiekiem głębokiej wiary i modlitwy. Żywo interesowała się sprawami Zgromadzenia. Cechowała Ją pracowitość, obowiązkowość, poczucie humoru i otwartość na innych.

Od 2021 roku S. Elżbieta na stałe przebywała w Białej Niżnej. Również tutaj dała się poznać jako osoba pełna taktu, radości, aktywnie włączając się w życie wspólnoty. W ostatnich miesiącach, dotknięta chorobą, wspierała Zgromadzenie modlitwą i cierpieniem. Większość czasu spędzała w kaplicy na modlitwie. Później, pozbawiona możliwości samodzielnego poruszania się, każdego dnia przyjmowała w swej celi Komunię świętą pod postacią Krwi Pańskiej.

Siostra Elżbieta, zjednoczona z Krzyżem Chrystusa, zaopatrzona Sakramentami Świętymi, odeszła do Pana po wieczną nagrodę w naszym klasztorze w Białej Niżnej, w gronie modlących się Sióstr. Niech Chrystus przyjmie naszą Siostrę do swego Królestwa i pozwoli cieszyć się chwałą nieba.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Białej Niżnej 14 listopada 2023 roku o godz. 11.00 (o godz. 10.30 – modlitwa różańcowa).

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie