Paralaksa tła

Zmarła Siostra Gerarda

9 listopada, 2022
Matka Boża w Mielżynie
3 listopada, 2022
Zmarła s. Tomasza
19 listopada, 2022

8 listopada  2022 r. odeszła do Pana Siostra Maria Gerarda Kazimiera Teresa Filipowicz.

Siostra Gerarda urodziła się 29 lipca 1928 roku w Łyczanie-Korzennej, w diecezji tarnowskiej. Do Zgromadzenia wstąpiła 23 września 1947 roku. Nowicjat rozpoczęła 15 sierpnia 1950 roku. Pierwszą profesję złożyła 16 sierpnia 1951 roku, a profesję wieczystą 26 sierpnia 1955 roku.

W Zgromadzeniu służyła Chrystusowi jako zakrystianka, katechetka, wychowawczyni, opiekunka chorych, kancelarzystka i archiwistka w naszych domach w Jędrzejowie, Wielowsi, Mielżynie, Poznaniu, Broniszewicach, Orzeszu, Warszawie (Krakowskie Przedmieście) i Białej Niżnej. Kilkakrotnie pełniła funkcję przełożonej domu. Od 1998 roku przebywała w Białej Niżnej, opiekując się archiwum Zgromadzenia, a w ostatnich latach wspierała Zgromadzenie modlitwą i cierpieniem. Odznaczała się pracowitością, z radością i odpowiedzialnością pełniła powierzone sobie obowiązki.

W dzień liturgicznego wspomnienia zmarłych braci i sióstr Zakonu Kaznodziejskiego odeszła do Pana po wieczną nagrodę.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w kaplicy klasztoru w Białej Niżnej 10 listopada 2022 r. o godz. 11. 30, o godz.11.00 modlitwa różańcowa.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie.