Paralaksa tła

Zmarła Siostra Prudencja

24 lipca, 2023
Jubileusze
21 lipca, 2023
Odnowiły swoje śluby
29 lipca, 2023

Siostra Prudencja urodziła się 12 stycznia 1932 roku w Borku Wielkim, w diecezji tarnowskiej. Do Zgromadzenia została przyjęta w 1956 roku. Nowicjat rozpoczęła 26 sierpnia 1957 roku. Pierwszą profesję złożyła 27 sierpnia 1958 roku, a wieczystą 27 sierpnia 1964 roku.

W Zgromadzeniu służyła Chrystusowi jako oddana katechetka oraz dyrektor Zakładu Wychowawczego w naszych domach w Lublinie, Wielowsi, Kielcach, Białej Niżnej, Wrocławiu, Poznaniu, Broniszewicach i Ołpinach. Wielokrotnie pełniła funkcję Przełożonej w Kielcach, Białej Niżnej, Broniszewicach i Lublinie, a w latach 1971-1977 dodatkowo funkcję Wikarii Generalnej Zgromadzenia. Siostra była człowiekiem głębokiej wiary i modlitwy. Żywo interesowała się sprawami Zgromadzenia. Cechowała Ją  pracowitość, obowiązkowość, radość i otwartość na innych.

Od 2011 roku S. Prudencja na stałe przebywała w Bielinach. W ostatnich latach, dotknięta chorobą, wspierała Zgromadzenie modlitwą i cierpieniem. Większość czasu spędzała w kaplicy na modlitwie. Później, pozbawiona możliwości samodzielnego poruszania się, każdego dnia przyjmowała w swej celi Komunię świętą.

Siostra Prudencja, zjednoczona z Krzyżem Chrystusa, zaopatrzona Sakramentami Świętymi, odeszła do Pana po wieczną nagrodę w naszym klasztorze w Bielinach, w gronie modlących się Sióstr, w jubileuszowym roku 65-lecia profesji zakonnej. Niech Chrystus przyjmie naszą Siostrę do swego Królestwa i pozwoli cieszyć się chwałą nieba.


Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Bielinach
27 lipca 2023 r., o godz. 11. 00
o godz. 10. 30
– modlitwa różańcowa

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie