parallax background

Zmarła Siostra Prudencja

24 lipca, 2023
Jubileusze
21 lipca, 2023
Odnowiły swoje śluby
29 lipca, 2023
Jubileusze
21 lipca, 2023
Odnowiły swoje śluby
29 lipca, 2023

Siostra Prudencja urodziła się 12 stycznia 1932 roku w Borku Wielkim, w diecezji tarnowskiej. Do Zgromadzenia została przyjęta w 1956 roku. Nowicjat rozpoczęła 26 sierpnia 1957 roku. Pierwszą profesję złożyła 27 sierpnia 1958 roku, a wieczystą 27 sierpnia 1964 roku.

W Zgromadzeniu służyła Chrystusowi jako oddana katechetka oraz dyrektor Zakładu Wychowawczego w naszych domach w Lublinie, Wielowsi, Kielcach, Białej Niżnej, Wrocławiu, Poznaniu, Broniszewicach i Ołpinach. Wielokrotnie pełniła funkcję Przełożonej w Kielcach, Białej Niżnej, Broniszewicach i Lublinie, a w latach 1971-1977 dodatkowo funkcję Wikarii Generalnej Zgromadzenia. Siostra była człowiekiem głębokiej wiary i modlitwy. Żywo interesowała się sprawami Zgromadzenia. Cechowała Ją  pracowitość, obowiązkowość, radość i otwartość na innych.

Od 2011 roku S. Prudencja na stałe przebywała w Bielinach. W ostatnich latach, dotknięta chorobą, wspierała Zgromadzenie modlitwą i cierpieniem. Większość czasu spędzała w kaplicy na modlitwie. Później, pozbawiona możliwości samodzielnego poruszania się, każdego dnia przyjmowała w swej celi Komunię świętą.

Siostra Prudencja, zjednoczona z Krzyżem Chrystusa, zaopatrzona Sakramentami Świętymi, odeszła do Pana po wieczną nagrodę w naszym klasztorze w Bielinach, w gronie modlących się Sióstr, w jubileuszowym roku 65-lecia profesji zakonnej. Niech Chrystus przyjmie naszą Siostrę do swego Królestwa i pozwoli cieszyć się chwałą nieba.


Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Bielinach
27 lipca 2023 r., o godz. 11. 00
o godz. 10. 30
– modlitwa różańcowa

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie