parallax background

Zmarła Siostra Sadoka Kogut OP

20 kwietnia, 2019
Zbudź się, o śpiący!
20 kwietnia, 2019
Pan Zmartwychwstał!
21 kwietnia, 2019
Zbudź się, o śpiący!
20 kwietnia, 2019
Pan Zmartwychwstał!
21 kwietnia, 2019

Dziś w klasztorze w Białej Niżnej odeszła do Pana nasza Droga Siostra Maria Sadoka, Zofia Kogut.

Urodziła się 19 kwietnia 1925 roku we wsi Rozbórz k. Przeworska. Bardzo wcześnie zmarła jej mama. Siostra Sadoka jako najstarsze dziecko, mimo szczerego pragnienia wstąpienia do klasztoru zajęła się po śmierci mamy wychowywaniem młodszego rodzeństwa i pomocą ojcu w prowadzeniu gospodarstwa. Do Zgromadzenia została przyjęta 16 lipca 1954 roku. 26 sierpnia 1955 roku rozpoczęła nowicjat. Pierwszą profesję złożyła 27 sierpnia 1956. W 1961 roku złożyła profesję wieczystą. Od 1981 roku przebywała w klasztorze w Białej Niżnej – modląc się i cicho znosząc dolegliwości choroby. Siostra Sadoka służyła w Zgromadzeniu podejmując różne prace domowe. Ofiarnie też opiekowała się chorymi. Posługiwała na placówkach w Ołpinach, Białej Niżnej, Wielowsi, Tyczynie, Bielinach i przez kilka lat za zgodą przełożonych opiekowała się samotną i chorą panią Marią Urban w Przeworsku. Siostra była człowiekiem modlitwy, osobą bardzo skromną, niemalże ukrytą. Wiernie zachowywała przepisy zakonne i tradycję. Żywo interesowała się sprawami Zgromadzenia, dużo modliła się o nowe powołania. Mówiła o swojej miłości do Matki Założycielki. W swoich modlitwach często polecała Bogu małżeństwa, wypraszając dar potomstwa. Prosiła też o łaskę wolności dla uzależnionych od alkoholu. Odznaczała się szczególnym nabożeństwem do Trójcy Przenajświętszej. Lubiła dzielić się sprawami duchowymi. Siostry, szczególnie młodsze, chętnie odwiedzały Siostrę Sadokę i powierzały jej modlitwom różne sprawy i intencje. Zmarła spokojnie, podczas trwającej w kaplicy Liturgii Wigilii Paschalnej, w otoczeniu modlących się sióstr.

Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kaplicy klasztoru w Białej Niżnej dnia 23 kwietnia 2019 roku o godz. 14.00

Chryste Zmartwychwstały przyjmij naszą Siostrę do swego Królestwa.