Paralaksa tła

Życzymy…

24 grudnia, 2019
Świąteczne pozdrowienia z Kamerunu
21 grudnia, 2019
Siedem narodzeń
27 grudnia, 2019

Niech ten piękny czas, kiedy siadamy wspólnie przy jednym stole będzie dla każdego z nas momentem zgody, pojednania i odnalezienia Miłości. Niech nasze serca będą otwarte na to wszystko, czym chce nas obdarować Zbawiciel. Nie zatrzymujmy dla siebie Jego darów, lecz dawajmy innym, by przybliżało się Jego Królestwo.

Życzymy wszystkim radosnych i pełnych Bożego pokoju Świąt Bożego Narodzenia.