Rodzina dominikańska czerpie swoją żywotność nie ze skuteczności podejmowanych działań duszpasterskich czy też nowoczesnych technik przepowiadania. Przez 800 lat główną zasadą Zakonu pozostawało sformułowane przez św. Tomasza z Akwinu:

Contemplari, et contemplata aliis tradere
Kontemplować i przekazywać owoce kontemplacji.

Wszelka posługa, jaką podejmujemy, zakorzeniona jest w codziennej relacji z naszym Panem. Doświadczenie Jego bliskości uzdalnia nas do głoszenia Prawdy Bożej tym, których spotykamy. Naszą więź z Jezusem umacniamy podczas codziennej Eucharystii i adoracji, sprawując wspólnie Liturgię Godzin, a także rozważając Słowo Boże. Naszą Przewodniczką na tej drodze jest Opiekunka Zakonu Kaznodziejskiego – Najświętsza Maryja Panna.