Dla Jezusa Hostii żyj, (...) a wtedy przekonasz się, że nowy świat przed tobą się otworzy,
życie twoje nabierze nowej, nieznanej ci dotąd barwy.
 
(Matka Kolumba Białecka)

Centrum życia dominikanek ze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika stanowi spotkanie z żywym Jezusem obecnym w sakramencie Eucharystii. Najważniejszym miejscem w każdym klasztorze jest kaplica z Najświętszym Sakramentem. To tu kierujemy pierwsze kroki każdego dnia i tu kończymy dzień wspólną modlitwą. Nasza Założycielka, Sługa Boża Matka Kolumba Białecka, wpoiła w nas przekonanie, że lepiej nie być dominikanką, jeśli się nie kocha Eucharystii. Z radością uczestniczymy każdego dnia w Najświętszej Ofierze, a przyjmowana Komunia Święta uzdalnia nas do większej miłości Boga i bliźniego i walki z codziennymi przeciwnościami.

Szczególne miejsce w codziennym planie dnia zajmuje adoracja Najświętszego Sakramentu. Wierzymy, że tu właśnie rodzi się każde dzieło apostolskie. Ważne dla nas są także te małe chwile w ciągu dnia, pośród obowiązków, kiedy możemy na moment zajść do kaplicy, by pokłonić się Jezusowi. Istotnym elementem naszej eucharystycznej pobożności są śpiewane przez nas krótkie akty ułożone przez Matkę Kolumbę na cześć Jezusa Eucharystycznego. One pobudzają naszą miłość do Niego i umacniają w gorliwości.

O Jezu mój utajony w Najświętszym Sakramencie, ja jestem Twoją własnością. Oczyść i przemień mnie jako własność swoją...
(Matka Kolumba Białecka)

Żeby żyć, potrzebujemy Pokarmu.
Żeby głosić, musimy karmić się Słowem.
Bez Eucharystii nie możemy żyć...
Czytaj więcej

Adoracja jest codziennym spotkaniem z Jedynym, Tym,który z miłości do nas nie zawahał ukryć się w Chlebie...
Czytaj więcej

"O Święta Uczto" - ta modlitwa prowadzi nas przez całe życie. Ufamy,
że w wieczności zaspokojone zostaną wszystkie nasze pragnienia...
Czytaj więcej

Wielki Czwartek to dzień, w którym celebrujemy miłość: miłość siostrzaną, oraz tę Miłość, która nie zawahała się pozostać z nami pod Postacią Chleba...
Czytaj więcej